Edit

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0976.3038.79

GIỚI THIỆU VỀ 5MS

5MS cung cấp các giải pháp hiệu quả về hệ thống Quản trị Nguồn Nhân lực:
•Tư vấn và cung cấp giải pháp hiệu quả xây dựng hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực; hệ thống quản trị thành tích bằng lương, thưởng, KPIs, OKRs, 3P….
•Rà soát & Tư vấn thủ tục Pháp lý về hệ thống quản trị Nhân sự.
•Đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp (in house)
•Đào tạo nghiệp vụ Nhân sự (Public) từ cơ bản đến chuyên sâu.
•Phòng Nhân sự thuê ngoài: dịch vụ chấm công, tính lương…Song hành thực tế – Tuân thủ Pháp định
Tối ưu chi phí – Phát triển bền vững

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *