Edit

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0976.3038.79

THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  • Hồ sơ ban đầu về Nhân sự cho công ty
  • Sửa chữa hệ thống vận hành đảm bảo đúng yêu cầu Pháp luật, tránh rủi ro Pháp lý
  • Xây dưng Hệ thống lương, thưởng, chế độ & BHBB, TTNCN đảm bảo Pháp luật.

3. ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP (IN HOUSE)

Đào tạo

  • Đào Tạo Theo Yêu Cầu Của Doanh Nghiệp  (In House)
  • ĐàoTạo HRBP
  • Đào Tạo Các Nghiệp Vụ Về Nhân Sự
  • HR for Non HR ( Line Manager)

3. ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ (PUBLIC) TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU

LỚP KỸ THUẬT TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN (tại doanh nghiệp)

HỆ THỐNG BÁO CÁO

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

HR COACHING

4.PHÒNG NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI: DỊCH VỤ CHỐT CÔNG TÍNH LƯƠNG….

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *